MTÜ Mynthouse alustas tegevusega 2006. aastal ja olime siis otsustanud, et kogu meie tegevus saab olema seotud lastega ja esialgu korraldasime suvelaagreid.

Olles samal ajal läbi töösuhte seotud heategevusorganisatsiooniga Dharma jõudsin peagi arusaamisele, et parimal viisil saab abivajavaid lapsi siiski toetada koostöös peredega. Olles Dharmaga üks esimesi Eestis, kes alustas 2007. aastal pere  tugiisikute ettevalmistamist, saime hindamatu kogemuse sellistele tugiisikutele vajaliku ettevalmistuse sisust. Kõike seda loomulikult tänu sadadele tugiisikutele, kellelt on aja jooksul saadud tagasisidet nende rõõmude, murede ja vajaduste kohta.
Kõige selle teadmise ja kogemuse eest, mida teame abi vajavatest lastega peredest, kelle muredest me otseselt osa saime, oleme tänulikud just heategevusfondile Dharma.

Kui 2011. aastal, peale koostöö lõppemist heategevusfondiga selgus, et tugiisikute koolitamine katkeb, hakkasime eelkõige missioonitundest koolitama tugiisikuid  MTÜ-ga Mynthouse, kaasates ka koolitajad, kellega tugiisikuid oli ette valmistatud eelneval perioodil.

Koolituste pakkumisel lähtume eelkõige oma isiklikust kokkupuutest valdkonnaga ja praktilisest teadmisest õppijate vajaduste kohta – see on põhjus, miks meie koolituste valik on suhteliselt piiritletud, kuid sellevõrra sisu praktilisem.


Mynthouse MTÜ juhatus on 1-liikmeline
Juhatuse liige põhikirja alusel on Tiina Parmasto