MTÜ Mynthouse alustas tegevusega 2006. aastal ja olime siis otsustanud, et kogu meie tegevus saab olema seotud lastega ja peredega.
Suuresti on mõjutanud meie valikut koostöö 
heategevusfondiga Dharma. Just selle kaudu jõudsime peagi arusaamisele, et parimal viisil saab abivajavaid lapsi siiski toetada koostöös peredega. Olles Dharmaga üks esimesi Eestis, kes alustas 2007. aastal pere  tugiisikute ettevalmistamist, saime hindamatu kogemuse sellistele tugiisikutele vajaliku ettevalmistuse sisust. Kõike seda loomulikult tänu sadadele tugiisikutele, kellelt on aja jooksul saadud tagasisidet nende laste ja perede rõõmude, murede ja vajaduste kohta.
Koolituste pakkumisel lähtume eelkõige oma liikmete isiklikust kokkupuutest valdkonnaga ja praktilisest teadmisest õppijate vajaduste kohta – see on põhjus, miks meie koolituste valik on suhteliselt piiritletud, kuid sellevõrra sisu praktilisem.
2020.aastal alustasime perekodu rajamist 6-le lapsele Tapal. 


Mynthouse MTÜ juhatus on 1-liikmeline
Juhatuse liige põhikirja alusel on Tiina Parmasto