MTÜ Mynthouse pakub perekoduna asendushooldusteenust alates 2.veebruarist 2021.aastast.
Teenus on vanemliku hooleta lastele, kes vajavad riiklikku ülalpidamist. Teenust osutatakse peremajas kuni kuuele lapsele.

Teenuse eesmärgiks on tagada lastele turvaline ja arendav kasvukeskkond võimalikult peresarnastes tingimustes.
Teenust rahastab asendushooldusteenusel viibiva lapse elukohajärgne omavalitsus lepingu alusel.

MTÜ Mynthouse perekodu otsib oma meeskonda

PEREVANEMAT

Perevanem elab 7 päeva järjest lastega koos, tagades neile igakülgse hoolitsuse, suunates ja toetades lapsi kasvuprotsessis ja arengus, korraldades igapäevast pereelu sh. söögitegemist, pesu pesemist, kodu korrashoidu, jms.

Kandidaadilt eeldame:

  • Säravaid silmi
  • Positiivset minapilti
  • Julgust eksida, olla paindlik
  • Soovi muutuda ja õppida üheskoos lastega
  • Valmisolekut töötada eri vanuses lastega
  • Head suhtlemisoskust ning iseseisvust
  • Valmisolekut viibida tööl ööpäevaringselt kuni 5 päeva järjest
  • Head eesti keele oskust nii kõnes kui kirjas
  • Vanust vähemalt 25 eluaastat

Kasuks tuleb:
Vähemalt keskharidus/keskeriharidus, parim kui juba omandanud kõrghariduse sotsiaaltöö või pedagoogika valdkonnas

Juhilubade olemasolu
Varasem töökogemus laste/noortega

Tööaeg: vahetustega, tavaliselt 7 päeva tööl (kohapeal), 7 päeva vaba
Töökoha aadress: Tapa linn

Omalt poolt pakume pidevalt arenevat töökeskkonda ja regulaarset supervisiooniprotsessis osalemise võimalust. Sõbralikku töökollektiivi ning järjepidevat koolitus- ja eneseteostusvõimalusi koos vaheldusrikka töökeskkonnaga.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 6.augustiks 
oma CV koos motivatsioonikirjaga emailile: tparmasto@hotmail.com

Lisainfot küsi perekodu juhatajalt
tel +372 58121666 (Tiina Parmasto) või meili teel.