MTÜ Mynthouse pakub perekoduna asendushooldusteenust alates 2.veebruarist 2021.aastast.
Teenus on vanemliku hooleta lastele, kes vajavad riiklikku ülalpidamist. Teenust osutatakse peremajas kuni kuuele lapsele.

Teenuse eesmärgiks on tagada lastele turvaline ja arendav kasvukeskkond võimalikult peresarnastes tingimustes.
Teenust rahastab asendushooldusteenusel viibiva lapse elukohajärgne omavalitsus lepingu alusel.