Tugigrupiteenuse piloteerimine lapsevanematele

Projekti eesmärk on läbi tugigrupiteenuse piloteerimise eesti ja vene keelt kõnelevatele lapsevanematele Tapa vallas toetada nende lapsevanemate toimetulekut ja motivatsiooni laste kasvatamisel. Projekti käigus toimuvad 8 kuu jooksul iganädalased kohtumised grupis ja erinevate spetsialistidega. Lapsevanemaid toetatakse majandusliku toimetuleku korraldamisel, suhtlemisoskustes, laste kasvatusküsimustes, teadmised vajalikku abi leidmiseks jne.

Projekti jooksul saavutatud muudatuse säilimiseks ja tugigrupiteenuse positiivse mõju kinnistamiseks:
- suunatakse lapsevanemad vanemlusprogrammidesse
- lapsevanematele, kellel ilmneb vajadus, pakub omavalitsuses võimalust osaleda tugigruppides jätkuvalt
-teenusel silmapaistnud aktiivsematele lapsevanematele pakutakse täiendkoolitus grupijuhiks saamisel ning võima-   lust koondada enda ümber lapsevanemad, kes vajavad jätkuvat tuge.

Projekti tegevusi toetab 8000 euroga Sotsiaalministeerium.